Κάκτοι, σπόροι κάκτων, παχυφυτα, Lithops/λιθοπες και άλλα.